Organizacja Pożytku Publicznego Odwiedź nas na Facebooku Pogoda
Czwartek, 17 01 2019

Prezes Środowiskowo-Lekarskiego WOPR:

Andrzej Grabkowski

Vice-prezesi:
- ds. szkolenia: Michał Bęc
- ds. sportu i turystyki – Piotr Socha
- ds. medycznych – Piotr Roczniak

Członkowie:
- skarbnik – Hanna Zadęcka 
- sekretarz – Marek Molenda

Komisja rewizyjna:
- przewodniczący: Grzegorz Rochowski
- członkowie: Paweł Jakubiak i Daniel Sęderowski

Komisja dyscyplinarna:
- przewodniczący: Szymon Warmiak
- członkowie: Tomasz Grabkowski i Patryk Wiśniewski

Przekaż 1% podatku - numer KRS 0000153380

Design by Partgroup