Organizacja Pożytku Publicznego Odwiedź nas na Facebooku Pogoda
Czwartek, 17 01 2019

Andrzej Grabkowski
Starszy ratownik WOPR
Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
„METODYKA NAUCZANIA PŁYWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO"
Niepełnosprawność to pojęcie, które obejmuje różne ograniczenia funkcjonalne poszczególnych ludzi w każdym społeczeństwie, wynikające z uszkodzenia zdolności wykonywania jakiejś czynności w sposób uważany za normalny, typowy dla życia ludzkiego.

Pełny tekst artykułu można znaleźć w magazynach:
- „MEDYCYNA SPORTOWA" nr.8/2003
- „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I ZDROWIE" nr.4/2003

Andrzej Grabkowski, Jarosław Molenda
Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
Bezpieczeństwo i zdrowie jako główne przesłanki działalności Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
„RADOMSKI ROCZNIK LEKARSKI, 2009, TOM 12 S.89-96 „

Przekaż 1% podatku - numer KRS 0000153380

Design by Partgroup