Organizacja Pożytku Publicznego Odwiedź nas na Facebooku Pogoda
Czwartek, 17 01 2019

1. Szkolenie wodnej służby ratowniczej
2. Zabezpieczenie ratownicze: kąpielisk, pływalń, aquaparków
3. Promowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą
4. Masowa edukacja w zakresie pierwszwej pomocy przedlekarskiej w
radomskich szkołach
5. Organizacja kursów kpp
6. Rehabilitacja w wodzie
7. Działalność rekreacyjno-turystyczna
8. Nauka pływania i sportowy trening pływacki
9. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Przekaż 1% podatku - numer KRS 0000153380

Design by Partgroup